Sipher Freshman (Tier 1)

Sipher Race DropINUs HeldNEKOs HeldBURUs HeldTORIs HeldRewards
BURU Launch
1 INU
2 NEKOs
N/A
N/A
1 BURU Private-Sale slot
TORI Launch
1 INU
1 NEKO
2 BURUs
N/A
1 TORI Private-sale slot
DORAGON Launch
1 INU
1 NEKO
1 BURU
2 TORIs
2 DORAGON Private-sale slot