Fledgling Builder (Tier 2)

Sipher Race DropINUs HeldNEKOs HeldBURUs HeldTORIs HeldRewards
BURU Launch
3 INUs
3 NEKOs
N/A
N/A
2 BURU Private-Sale slot
TORI Launch
3 INUs
3 NEKOs
3 BURUs
N/A
3 TORI Private-sale slot
DORAGON Launch
3 INUs
3 NEKOs
3 BURUS
3 TORIs
1 DORAGON Recruit + 3 DORAGON Private-sale slot